Robinia pseudoacacia Tortuosa – Korkenzieherakazie

5. November 2018
zum Pflanzenlexikon