Robinia pseudoacacia Tortuosa – Korkenzieherakazie

zum Pflanzenlexikon