Davidia involucrata var vilmoriniana – Taschentuchbaum, Taubenbaum

16. November 2017

 

zum Pflanzenlexikon